USŁUGI PRZECIWPOŻAROWE

W zakresie Usług Przeciwpożarowych oferujemy Państwu: Opracowanie i prowadzenie dokumentacji PPOŻ., Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami, Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej również w formie kursu, Analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wybuchowego - audyt PPOŻ., Wykonanie kalkulacji dotyczącej zakwalifikowania fabryki do kategorii zakładów przemysłowych o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Chcąc spełnić kompleksowo Państwa wymagania postanowiliśmy rozszerzyć swoją ofertę w zakresie ochrony przeciwpożarowej o Stały Nadzór PPOŻ. nad obiektem budowlanym. Opieka przeciwpożarowa nad obiektem budowlanym obejmuje: Cykliczną kontrolę obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, Opracowanie rozmieszczenia gaśnic i ich optymalny dobór, Przestrzeganie terminów przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż. zgodnych z prawem, Prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej zgodnej z przepisami, Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami, Szkolenia ppoż. pracowników, Doradztwo w zakresie prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych, Przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia ewakuacji obiektów, Reprezentowanie przed Państwową Strażą Pożarną. W zależności od potrzeb Państwa firmy oraz wymagań prawa podejmujemy współpracę na zasadach umowy o pracę bądź umowy zlecenie. Zapewniamy także korzystną współpracę z: autoryzowanymi firmami zajmującymi się ochroną przeciwpożarową.
Kreator stron www - szybka strona internetowa