USŁUGI BHP

     W zakresie Usług Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oferujemy Państwa firmie:
  1. Szkolenia BHP (szkolenie wstępne bhp oraz szkolenie okresowe bhp),
  2. Obsługę BHP (jako służba bhp lub jako specjalista ds. bhp spoza zakładu pracy), 
  3. Opracowanie dokumentacji BHP (instrukcje, tabele norm itd.),
  4. Prowadzenie dochodzeń powypadkowych (badanie okoliczności i przyczyn wypadku oraz sporządzenie pełnej dokumentacji powypadkowej),
  5. Dokonanie analizy i oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, 
  6. Analizę stanu BHP - audyt zakładu także wg normy PN-N-18001 lub OHSAS 18001.  
     Jeśli mają Państwo jakieś inne zadanie w dziedzinie bhp do wykonania, a nie ujeliśmy go 
w ofercie prosimy o kontakt. Napewno pomożemy je zrealizować.
Kreator stron www - szybka strona internetowa