OBSŁUGA BHP

     W zależności od potrzeb Państwa firmy oraz wymagań prawa podejmujemy współpracę na zasadach umowy zlecenie bądź umowy o pracę.

Jakie korzyści?

     Gwarantujemy regularne wizyty w obsługiwanej firmie zgodnie z Państwa wymaganiami,  a w razie nagłej potrzeby jesteśmy do Państwa stałej dyspozycji. Obsługa bhp obejmuje między innymi: 
 1. doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad BHP,
 2. prowadzenie wymaganych rejestrów i dokumentacji z zakresu BHP,
 3. udział w dochodzeniach powypadkowych,
 4. udział w opracowywaniu oceny ryzyka zawodowego, regulaminów, instrukcji BHP,
 5. kontrolowanie aktualności badań środowiskowych,
 6. sporządzanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 7. reprezentowanie przed organami kontroli państwowej (PIP, PIS, PSP, UDT itd.),
 8. przeprowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP,  
 9. sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 10. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,  
 11. udział w opracowywaniu dokumentacji i planów modernizacji oraz rozwoju zakładu pracy w celu zapewnienia uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
     Zapewniamy także korzystne warunki współpracy z:  
 • lekarzem medycyny pracy, 
 • oraz akredytowanymi laboratoriami badań środowiska pracy. 

Co to ta Obsługa BHP, Outsourcing BHP, Opieka BHP czy Nadzór BHP?

     Przez obsługę bhp firmy rozumie się powierzenie obowiązków wykonywania zadań służby bhp specjaliście spoza zakładu (na zasadzie umowy zlecenie). Jednak taka możliwość istnieje tylko dla pracodawcy, który zatrudnia do 100 pracowników. Pracodawca zatrudniający 100     i więcej pracowników musi utworzyć komórkę służby bezpieczeństwa i higieny pracy (konieczna umowa o pracę). Należy zwrócić również uwagę na fakt, że Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać powołanie służby bhp w firmie zatrudniającej poniżej 100 osób jeżeli istnieje realne zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników.
Kreator stron www - szybka strona internetowa