Twoje Bezpieczeństwo jako Pracodawcy

          Pomagamy Ci jako pracodawcy realizować obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy w szczególności te zawarte w Dziale X - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Kodeksu Pracy.
          Wspieramy Cię jako pracodawcę w realizacji wymagań zobowiązujących do zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
          Opracowywujemy i prowadzimy dokumentację BHP i PPOŻ. wymaganą przez prawo 

Doradzamy i Szkolimy

          Powstaliśmy w 1991 roku jako firma doradczo-szkoleniowa i od tego czasu świadczy usługi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
         Swoją działalność opieramy na wieloletnim doświadczeniu praktycznym oraz teoretycznym, a cel który nam przyświeca to poprawa warunków pracy i ochrona zdrowia               w Twojej firmie. 

Bezpieczeństwo Pracownika

         Wspieramy pracowników organizując profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe BHP dzięki, którym aktualizują i ugruntowują swoją wiedzę oraz umiejętności z zakresu przepisów
i zasad bezpieczeństwa pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 
Dlaczego my?
          Ponieważ jesteśmy prężnym i elastycznym zespołem niebojącym się wyzwań.
W zależności od Twoich potrzeb i wymagań będziemy pełnić zadania służby bhp w firmie.
          Podejmujemy współpracę zgodnie z wymogami prawa na zasadach umowy o pracę bądź umowy o współpracy. 

          Teren świadczonych przez nas Usług BHP i PPOŻ. obejmuje głównie obszar powiatów: Krotoszyn, Milicz, Gostyń, Jarocin, Pleszew oraz Ostrów Wielkopolski.

          Od 2015 roku obszarem swojej działalności objeliśmy również Poznań i okolice Poznania.

        Podsumowując: Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem spraw BHP i PPOŻ. zarówno w dużych przedsiębiorstwach posiadających terenowe zakłady pracy, a także mniejszych firmach czy biurach. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
                                                                                                  Zespół firmy:

                                                                                              BEHAPOWIEC s.c.

Kreator stron www - szybka strona internetowa